+385 91 495 55 00           info@hckz.hr           IZBORNIK        

Pristupačnost stranice

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19)  Javna ustanova Tvrđava kulture Šibenik (u daljnjem tekstu Tvrđava kulture) objavljuje

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Tvrđava kulture kontinuirano implementira mjere i poduzima prikladne postupke kako bi službenu internetsku stranicu Hrvatskog centra koralja Zlarin i sadržaje na njoj učinila pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19; u daljnjem tekstu Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranice Hrvatskog centra koralja Zlarin.

Stupanj usklađenosti

Internetska stranica Hrvatskog centra koralja Zlarin djelomično je usklađena je s odredbama Zakona. U nastavku se donosi pregled neusklađenog sadržaja te objašnjenja za dijelove internetske stranice koji nisu usklađeni sa Zakonom.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz sljedećih razloga:

(a) neusklađenosti sa Zakonom

  • Mnogi dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni. Riječ je o datotekama koje nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ je o skeniranim dokumentima koji nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.
  • Određen broj slika i slikovnih prikaza nema pripadajući tekstualni opis.
  • Na pojedinim stranicama se strukturalni elementi i tablice koriste u svrhu oblikovanja tekstualnog sadržaja, odnosno za postizanje vizualnog rasporeda elemenata na stranici.
  • Dio poveznica nije prikazan deskriptivno, odnosno označen je izrazima „više“, „ovdje“ itd.

(b) nerazmjerno opterećenje

Za neusklađenosti navedene pod točkom a) Tvrđava kulture, koja upravlja Hrvatskim centrom koralja Zlarin, se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

(c) sadržaj nije unutar opsega Zakona

U skladu s člankom 3. Zakona Tvrđava kulture smatra arhivskim sadržajem niže navedene datoteke te su one izuzete od primjene Zakona:

  • Pojedine PDF datoteke objavljene prije 23. svibnja 2023.
  • Prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. svibnja 2023.

Priprema Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 23. svibnja 2023.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provela Tvrđava kulture.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Tvrđavi kulture možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje, Ines Furčić:

e-poštom: ines@tvrdjava-kulture.hr
Telefonom: +385 91 497 55 47
Poštom na adresu: Tvrđava kulture Šibenik, Vladimira Nazora 1 (1. kat), 22000 Šibenik

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje.

Skip to content